2019 സംസ്ഥാന ബജറ്റ്: വില കൂടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവയാണ്

പ്രളയ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും വില വർധിക്കും. ജി എസ് ടി കൂടാതെയാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പ്രളയ സെസ് കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നേരത്തെ ജി എസ് ടി കൗൺസിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. 2021 മാർച്ച് 31 വരെയാകും പുതിയ നികുതി നിരക്കുകൾ ബാധകമാകുക.

വില വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇവയാണ്

സ്വർണം, വെള്ളി, മൊബൈൽ ഫോൺ, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഫ്രിഡ്ജ്, സിമന്റ്, ഗ്രാനൈറ്റ്, പെയിന്റ്, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, പ്ലൈവുഡ്, ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ, സോപ്പ്, ചോക്ലേറ്റ്, ടിവി. ഇത് കൂടാതെ സിനിമാ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം നികുതി വർധിപ്പിച്ചു. മദ്യത്തിനും രണ്ട് ശതമാനം വില ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami