ഇത് കേരളത്തിന്റെ മറുപടി: ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ വെബ് സൈറ്റ് കേരളാ സൈബർ വാരിയേഴ്‌സ് തകർത്തു

ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനത്തിൽ ഗാന്ധി ഛായാ ചിത്രത്തിന് നേരെ പ്രതീകാത്മകമായി വെടിയുതിർക്കുകയും ഗാന്ധി ഘാതകനായ ഗോഡ്‌സെയ്ക്ക് പുഷ്പാർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്ത ഹിന്ദു തീവ്രവാദ സംഘടന ഹിന്ദു മഹാസഭക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു മറുപടി. കേരളാ സൈബർ വാരിയേഴ്‌സ് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തു

ജനങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഗാന്ധി എക്കാലവരും ഓർമിക്കപ്പെടുമെന്ന കുറിപ്പും കേരളാ സൈബർ വാരിയേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദു മഹാസഭ നേതാക്കളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും കേരളാ സൈബർ വാരിയേഴ്‌സ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹിന്ദു മഹാസഭ ദേശീയ സെക്രട്ടറി പൂജ ശകുൻ പാണ്ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗാന്ധി ഛായാ ചിത്രത്തിന് നേരെ പ്രതീകാത്മകമായി വെടിയുതിർത്തത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami